Webbinarie: 
Mät kvaliteten på kurser inom gymnasie och vuxenutbildning
 
Allt mer efterfrågas möjligheten att enkelt och smidigt utvärdera kurser inom gymnasie och vuxenutbildning. Dels för att kunna kontrollera och förbättra kvaliteten på kurserna, men även för att öka elevernas inflytande.
 
Fånga upp elevernas synpunkter
Kursutvärderingar utgör en viktig del för att få feedback och kunna utveckla kurserna till det bättre men även öka elevernas inflytande. Genom kursutvärderingarna fångas elevernas synpunkter och erfarenhet upp för de enskilda kurserna. 
Hur ser resultatet ut för en kurs i förhållande till övriga kurser inom ämnet? Är det något ämne som generellt sett få lägre resultat på utvärderingen än andra ämnen?
 
 
 
Innehåll 
I detta kostnadsfria webbinarie kommer vi berätta om lärarportalen som tagits fram tillsammans med Umeå kommun. Vi kommer att visa hur lärarportalen fungerar och hur du kan arbeta för att på ett enkelt sett få ett underlag för att arbeta vidare med kursutvecklingen. 
TILLFÄLLEN Vid vilket tillfälle vill du delta?  
28 september 2021 13.30-14.00 - kostnadsfritt   Det är tyvärr fullbokat
24 november 2021 10.30-11.00 - kostnadsfritt   Det är tyvärr fullbokat
TILLFÄLLEN
Vid vilket tillfälle vill du delta?
 
PLATS: Digitalt via verktyget Zoom