Välkommen på informationskväll "Fixa solpanel" på Lidingö 

Datum: 12 september 2019

Kvällens upplägg:

17:00 – 18:00   Minimässa med leverantörer  

18:00 – 19:15   Seminarium 

19:15  – 19:30  Frågestund med solcellsägare 

Upplägget passar både dig som bor i småhus och bostadsrättsförening! 

Plats: Ansgarskyrkan
Adress: Odenvägen 3, Lidingö

Vid frågor ring energi- och klimatrådgivningen 08-29 11 29

Personuppgifter
Personuppgifter
Jag representerar
Jag representerar *
Om annat ange vad
Om annat ange vad
Var fick du information om "Fixa solpanel"-kvällen?
Var fick du information om "Fixa solpanel"-kvällen? *

Information om behandling av personuppgifter

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Varje kommuns ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas för att kunna genomföra och utvärdera seminariet. Utvärderingen kommer att genomföras med en enkät cirka 6-12 månader efter seminariet. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan kommunerna kan dina uppgifter komma att delas mellan ansvariga nämnder i syfte att administrera och genomföra utvärderingen. Uppgifterna kommer dock bara att användas för angivet ändamål.

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter kan lämnas av varje ansvarig nämnd inom energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter till dessa finns på följande hemsida: https://energiradgivningen.se/kommuninfo

 

Kom ihåg att trycka på skicka för att registrera din anmälan!