Haningedagen 2022

Vad roligt att du vill vara med som utställare på Haningedagen 2022! Gör din intresseanmälan genom att fylla i detta formulär senast den 17 juni 2022. Det finns ett begränsat antal utställarplatser och du är inte garanterad en utställarplats förrän du fått det bekräftat av projektledare.

Observera att du själv ansvarar för bemanningen av din medverkan på Haningedagen.   

Alla priser som anges i formuläret är inklusive moms, transport och montering. Betalning sker mot faktura efter evenemangets genomförande.  

Har du frågor? Kontakta oss på haningedagen@haninge.se.

Namn på verksamheten
Namn på verksamheten
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Kontaktperson (för- och efternamn)
Kontaktperson (för- och efternamn)
E-postadress
E-postadress
Telefonnummer
Telefonnummer
Faktureringsadress
Faktureringsadress
Box
Box
c/o
c/o
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Jag vill boka en utställningsplats (varje utställningsplats är 3 x 3 meter).
Jag vill boka en utställningsplats (varje utställningsplats är 3 x 3 meter). *
Jag vill ha el framdragen till min utställningsplats
Jag vill ha el framdragen till min utställningsplats *
Beskriv hur ni planerar er medverkan på Haningedagen. Vad ska ni göra eller erbjuda besökaren?
Beskriv hur ni planerar er medverkan på Haningedagen. Vad ska ni göra eller erbjuda besökaren?
Tillval: Kryssa i den utrustning du vill hyra genom vårt kontrakterade eventbolag. Samtliga priser är inklusive transport och montering.
Tillval: Kryssa i den utrustning du vill hyra genom vårt kontrakterade eventbolag. Samtliga priser är inklusive transport och montering.
Om ni planerar att ta med utrustning själva, beskriv vilken utrustning ni kommer att ta med.
Om ni planerar att ta med utrustning själva, beskriv vilken utrustning ni kommer att ta med.
Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras av Haninge kommun och har tagit del av information på denna sida om hur kommunen kommer att behandla mina personuppgifter.
Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras av Haninge kommun och har tagit del av information på denna sida om hur kommunen kommer att behandla mina personuppgifter. *

Om personuppgifter

Haninge kommun samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att kunna kontakta dig angående ditt deltagande på Haningedagen 2022. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke. Dina personuppgifter sparas i till 31 december 2022 eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. 

Har du frågor kring vad som gäller hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
dataskyddsombud@haninge.se
08-606 70 00

Haninge kommun 136 81 Haninge, Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon: 08-606 70 00, haningekommun@haninge.se , www.haninge.se.