Välkommen att skicka in ditt abstrakt med fokus på "Forskning och utvecklingsarbeten"  
 
 
 
Titel på ditt abstrakt:
Titel på ditt abstrakt:
Till vilken kategori hör abstraktet?
Till vilken kategori hör abstraktet?

*
Konferensen fokuserar på flera olika teman och ditt arbete bör passa in under ett eller flera av dessa. Kryssa i till vilket tema ditt abstrakt hör:
Konferensen fokuserar på flera olika teman och ditt arbete bör passa in under ett eller flera av dessa.

Kryssa i till vilket tema ditt abstrakt hör: *
Kan du/ni tänka er en muntlig presentation?
Kan du/ni tänka er en muntlig presentation? *
Kontaktperson
Kontaktperson
Ansökan med bilder och/eller diagram
Om din ansökan innehåller bilder och/eller diagram vänligen fyll i detta formulär samt texten. Markera nedanstående alternativ och sänd sedan den kompletta presentationen via e-post till: ellen.bergbom@vgregion.se
Ansökan med bilder och/eller diagram
Om din ansökan innehåller bilder och/eller diagram vänligen fyll i detta formulär samt texten. Markera nedanstående alternativ och sänd sedan den kompletta presentationen via e-post till: ellen.bergbom@vgregion.se
Beskrivning av abstrakt: Texten skall vara på svenska, innehålla max 2000 tecken och innehålla följande delar: -  Bakgrund -  Syfte -  Metod -  Resultat -  Betydelse
Beskrivning av abstrakt:

Texten skall vara på svenska, innehålla max 2000 tecken och innehålla följande delar:

-  Bakgrund
-  Syfte
-  Metod
-  Resultat
-  Betydelse
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn