Anmälan om prenumeration på Laholms kommuns nyhetsbrev.

I nyhetsbreven får du ta del av de viktigaste nyheterna som publiceras på kommunens hemsida laholm.se.

 

Hantering av personuppgifter

Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta din anmälan om prenumeration på Laholms kommuns nyhetsbrev. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är av allmänt intresse i enlighet med allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 artikel 6.

De uppgifter som vi behandlar är den e-postadress du lämnar här i anmälan. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera nyhetsbrevet.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att kunna skicka kommunens nyhetsbrev till dig. Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du enkelt avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet eller meddela Medborgarservice. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och även reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Kontakta kommunstyrelsen på kommunstyrelsen@laholm.se om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

Fyll i din E-postadress här
Fyll i din E-postadress här