Avfallsplan — Hur skapar vi ett hållbart och cirkulärt samhälle där avfall ses på i ett annat ljus? 

Välkommen att delta den 16 mars kl 18:00 till 19:00
Plats: Teams, länk skickas till din mail
 
 
Namn:
Namn:
Kommun/Organisation/Privatperson
Kommun/Organisation/Privatperson
E-post
E-post
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer att använda ovanstående uppgifter för att administrera informationskvällen och kommunicera med deltagare. Inga uppgifter kommer att lämnas till tredje part.