Beställ boklådor

Förskolor inom Finspångs kommun kan beställa boklådor via formuläret nedan. Denna möjlighet gäller även skolorna Björke, Brenäs, Grytgöl, Ljusfallshammar och Lotorp.

Fyll först i dina kontaktuppgifter. Under bokningsinformation vill vi veta vilken mängd och typ av material du efterfrågar och hur det kan anpassas till barnens och elevernas olika behov, till exempel om någon behöver daisytalböcker.

När lådan är färdig att hämta kontaktar vi dig via mejl eller telefon.

Tänk på att beställa lådan minst fyra veckor innan du vill ha den för att vara garanterad att få den önskat datum.

Utbildningsform
Utbildningsform
Namn på förskola eller skola
Namn på förskola eller skola
Lärare eller kontaktperson
Lärare eller kontaktperson
Klass elelr avdelning
Klass elelr avdelning
Telefon
Telefon
E-post
E-post
Bokningsinformation
Årskurs eller ålder
Årskurs eller ålder
Antal barn
Antal barn
Fack- och skönlitteratur
Fack- och skönlitteratur
Läsnivå (endast skolor)
Läsnivå (endast skolor)
Speciella önskemål, till exempel ämne
Speciella önskemål, till exempel ämne
Datum när vi önskar hämta böckerna
Datum när vi önskar hämta böckerna
FINSPÅNGS KOMMUN
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Telefon 0122-850 00
E-post kommun@finspang.se
www.finspang.se