Anmälan för tillfällig övernattning

Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Det byggnadstekniska brandskyddet i dessa lokaler är normalt dimensionerat för den dagliga verksamheten och inte för övernattning. Lokaler som är avsedda för tillfällig övernattning har i regel högre brandskyddskrav. 

Läs igenom regler vid tillfällig övernattning innan du fyller i och skickar in din anmälan.

Anmälan ska vara inskickad till Räddningstjänsten Oskarshamn innan övernattingen äger rum.

Arrangör:
Arrangör:
Plats för övernattningen:
Plats för övernattningen:
Datum och tidpunkt:
Datum och tidpunkt:
Antal personer:
Antal personer:
Brandskyddsansvarig:
Brandskyddsansvarig:
Jag har tagit del av och godkänner regler vid tillfällig övernattning:
Jag har tagit del av och godkänner regler vid tillfällig övernattning: