Jag antar utmaningen att vara tobaksfri under min gymnasietid.
Personuppgifter
Personuppgifter
Skola
Skola