OBS! Du måste vara bosatt i Sala för att få skriva tenta hos oss!
Fyll i uppgifterna nedan:
Prov/tenamensdatum:
Prov/tenamensdatum:
Från klockan - till klockan:
Från klockan - till klockan:
Namn:
Namn:
Personnummer:
Personnummer:
Adress:
Adress:
Postnummer:
Postnummer:
Hemkommun:
Hemkommun:
Telefonnummer:
Telefonnummer:
Din e-postadress:
Din e-postadress:
Utbildningsanordnare/Högskola och institution:
Utbildningsanordnare/Högskola och institution:
Kurs:
Kurs:
Kontaktperson på studentservice vid högskolan:
Kontaktperson på studentservice vid högskolan:
Telefon till kontaktperson:
Telefon till kontaktperson:
E-post kontaktperson:
E-post kontaktperson: