Anmälan är stängd. Kontakta jessica.till@borasnaringsliv.se om du har frågor.