Digital informationsträff om energioptimering och Teknisk förvaltning - Energi

Många bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har en onödigt hög energianvändning. Teknisk förvaltning Energi är en tjänst med syftet att minska kostnaden för el, värme och tappvarmvatten och samtidigt få en god inomhuskomfort.

När: Onsdagen 19 januari 2022
Tid: 18.00-19.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som bor i bostadsrättsförening eller är en mindre fastighetsägare

Program

  • Inledning
  • Brf Kvarnen berättar om sina erfarenheter kring energioptimering
  • Introduktion till avtal om Teknisk förvaltning energi
  • Leverantörer berättar om sitt arbete med energioptimering
  • Information om beställargrupper
  • Frågor och avslut
Personuppgifter
För- och efternamn
För- och efternamn
E-postadress
E-postadress
Kommun du bor i
Kommun du bor i
 
Hur fick du information om informationsträffen?
Hur fick du information om informationsträffen?
Vilken roll har du i din bostadsrättsförening?
Vilken roll har du i din bostadsrättsförening?
Jag vill ha information om liknande evenemang i framtiden (via mejladressen jag angett ovan).
Jag vill ha information om liknande evenemang i framtiden (via mejladressen jag angett ovan).

Information om behandling av personuppgifter

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Varje kommuns ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. För det fall att invånare utanför Stockholms läns 26 kommuner väljer att delta i webbinariet kommer Stockholms stad vara personuppgiftsansvarig för dessa personers personuppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas för ändamålet att kunna genomföra och utvärdera seminariet. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan kommunerna kan dina uppgifter komma att delas mellan ansvariga nämnder i syfte att administrera och genomföra utvärderingen.

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter kan lämnas av varje ansvarig nämnd inom energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter till dessa finns på följande hemsida: https://energiradgivningen.se/kommuninfo.