Digital informationsträff - Upphandling av tjänsten Teknisk förvaltning energi – steg för steg

Välkommen till en fördjupad genomgång av tjänsten Teknisk förvaltning energi. På träffen går vi igenom vad som är viktigt att tänka på inför en upphandling och vilka uppgifter fastighetsägaren behöver ha koll på för att genomföra en upphandling osv. Vi går igenom arbetsgången steg för steg.

Träffen sker digitalt med max 20 deltagare. Frågor om tjänsten och upphandlingen välkomnas.

Dag               Onsdagen den 23/2

Tid                 kl. 18.00- ca 19.30

Plats:             Digitalt, länk skickas ut inför mötet

Personuppgifter
För- och efternamn
För- och efternamn
E-postadress
E-postadress
Kommun du bor i
Kommun du bor i
 
Hur fick du information om informationsträffen?
Hur fick du information om informationsträffen?
Vilken roll har du i din bostadsrättsförening?
Vilken roll har du i din bostadsrättsförening?
Jag vill ha information om liknande evenemang i framtiden (via mejladressen jag angett ovan).
Jag vill ha information om liknande evenemang i framtiden (via mejladressen jag angett ovan).

Information om behandling av personuppgifter

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Varje kommuns ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. För det fall att invånare utanför Stockholms läns 26 kommuner väljer att delta i webbinariet kommer Stockholms stad vara personuppgiftsansvarig för dessa personers personuppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas för ändamålet att kunna genomföra och utvärdera seminariet. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan kommunerna kan dina uppgifter komma att delas mellan ansvariga nämnder i syfte att administrera och genomföra utvärderingen.

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter kan lämnas av varje ansvarig nämnd inom energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter till dessa finns på följande hemsida: https://energiradgivningen.se/kommuninfo.