Anmälan till seminarium Ledarskap och genus 19-20 oktober 2022

Lucnh och fika ingår i utbildningen. Anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdrag från studiepott eller löneavdrag. Kom även ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma.

Ange personuppgifter
Ange personuppgifter