Stiftelsen Bengt Claessons Minne - 2021- Gymnasium

Stiftelsens stipendier delas ut till elever/studenter från Tranemo, Uddebo och Rosenlund, (dvs. tidigare Tranemo församling) som studerar på grundskolans skolår 7–9, gymnasieskolan eller högskolan. Sökande folkbokförda på studieorten ska ha varit folkbokförd i Tranemo, Uddebo eller Rosenlund fram till studiestarten om man flyttat för att studera. Det ska finnas en tydlig koppling till stiftelsens kriterier gällande boendeområde för sökande som flyttat för studier

Stipendier kommer att utses bland elever som visar:
• Flit, vilket medför att eleven har nått goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.

• Ordning, vilket utöver att eleven är allmänt ordningsam också bör innebära att eleven har en plan för sina studier.

• Gott uppförande, vilket bl.a. innebär att eleven visat ansvarskänsla och gott kamratskap.

Högre studier prioriteras och de sökande ska befinna sig i slutet av sin utbildning. Elev kan erhålla stipendiet högst en gång per skolform.

Filer bifogas sist i ansökan!

För gymnasiet krävs slutbetyg för årskurs 9, senaste betyget från gymnasiet och aktuell individuell studieplan.

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.