MUCF söker unga till undersökning om ungas ekonomiska situation

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) undersöker just nu ungas erfarenheter och upplevelser av ekonomiska svårigheter och ekonomisk utsatthet. Vi vill intervjua dig som är 20–25 år och som under det senaste året haft svårt att få pengarna att räcka till det mest nödvändiga eller oroat dig över din ekonomiska situation.

Vi är särskilt intresserade av att prata med dig som

  • är eller har varit arbetslös
  • får eller tidigare har fått försörjningsstöd
  • har en tillfällig anställning och osäkra inkomster
  • lånat pengar för att få din ekonomi att gå ihop
  • har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att arbeta eller studera.

Varför gör vi den här undersökningen?

MUCF arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur unga upplever ekonomiska svårigheter och ekonomisk utsatthet. Vi vill bland annat veta

  • vad ekonomisk utsatthet innebär för unga
  • i vilka situationer unga upplever ekonomisk utsatthet
  • vilka konsekvenser ekonomisk utsatthet får i ungas liv
  • hur unga upplever möjligheten till stöd och hjälp.

Ditt deltagande gör skillnad!

Genom att dela med dig av dina tankar och erfarenheter bidrar du till att politiker och tjänstepersoner får bättre kunskap och förståelse för ungas perspektiv och erfarenheter av ekonomisk utsatthet. Intervjuerna kommer att ingå i en rapport som släpps hösten 2022. Rapporten är en del av uppföljningen av den svenska ungdomspolitiken och målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor och makt över sina liv. Vår förhoppning är att rapporten på sikt ska bidra till att förbättra ungas villkor. 

Praktisk information

Intervjuerna kommer att genomföras digitalt via Zoom. Vi beräknar att varje intervju kommer att ta ungefär 30–60 minuter.

Intervjuerna kommer att göras enskilt och du som deltar i undersökningen är anonym. Ditt namn kommer inte att finnas med i vår rapport och bara de utredare som arbetar med undersökningen kommer att veta att just du blivit intervjuad och vad du sagt under intervjun. Vi kommer att spela in intervjuerna, men det är bara de som arbetar med utredningen som kommer att ha tillgång till inspelningarna. Inspelningarna kommer att raderas när arbetet med rapporten avslutas.

Som tack för hjälpen får du två biobiljetter.  

Om du har frågor om undersökningen får du gärna kontakta ansvarig utredare Amanda Nielsen, som har e-postadress amanda.nielsen@mucf.se.