Registrering av saknad cykel

Har din cykel stått felparkerad eller varit långtidsparkerad kan den ha flyttats av kommunen. Kommunen flyttar felparkerade och övergivna (långtidsparkerade) cyklar kontinuerligt.

Saknar du din cykel, bör du fylla nedanstående formulär. Där kan du bland annt fylla i cykelns kännetecken, var du ställt den och dina kontaktuppgifter. Har kommunen flyttat din cykel och kan identifiera den, kontaktar vi dig för att boka en utlämningstid. Du får då lösa ut din cykel för 200 kronor. Denna kostnad tar kommunen ut för hanteringen i samband med flyttningen av din cykel.

Vill du så kan du skänka din cykel till kommunen, som då ser till att den kommer någon behövande till del. Du slipper då att betala för kommunens hanteringskostnad.

Cykeln har försvunnit från
Cykeln har försvunnit från *
Cykeln parkerades (datum och klockslag)
Cykeln parkerades (datum och klockslag)
Cykeln var låst
Cykeln var låst *
Ramnummer
Ramnummer
Stöldskyddsnummer
Stöldskyddsnummer
Cykelns fabrikat
Cykelns fabrikat
Modell
Modell
Färg
Färg
Antal växlar
Antal växlar
Övriga kännetecken
Övriga kännetecken
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Bekräftelse på registreringen skickas till ovan angiven e-postadress.
Dataskyddsförordningen (GDPR) *
Bifoga gärna eventuell polisanmälan och/eller skadeanmälan till försäkringsbolag.
Välj fil att bifoga (1):
Välj fil att bifoga (2):
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a

Registrering saknad cykel - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.