Jag anmäler mig till följande seminarium:
Jag anmäler mig till följande seminarium:
 
Namn:
Namn:
E-post:
E-post:
Hur avser du delta vid seminariet?:
Hur avser du delta vid seminariet?:

Information om behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Region Örebro län (Universitetssjukvårdens forskningscentrum) att behandla dina personuppgifter med syftet att administrera seminariet. Uppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen av seminariet, det vill säga utskick av information och material samt ev efterarbete. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ufcadmin@regionorebrolan.se.