Prenumerera på Kultur i Halland - slöjds nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Slug! kan du läsa om aktuella händelser i slöjd- och hantverksvärlden. Brevet vänder sig till alla som är intresserade av slöjd och hantverk; unga och vuxna, nybörjare och erfarna, näringsidkare, formgivare, konstnärer, hobbyslöjdare, pedagoger, handledare, kursarrangörer, förskolepersonal, kulturombud och museipedagoger med flera.

Följ också gärna Kultur i Halland - Slöjd på Facebook och på www.regionhalland.se/slojd!

Jag vill prenumerera på nyheter från Kultur i Halland - Slöjd
Jag vill prenumerera på nyheter från Kultur i Halland - Slöjd

Samtycke för behandling av personuppgifter

När du anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrevet kommer Region Halland att behandla de personuppgifter som du lämnat i detta formulär.

Laglig grund för behandlingen är ditt samtycke och ändamålet är att skicka nyheter, inbjudningar och information från Kultur i Halland till dig. Personuppgifterna hanteras av de personer anställda i Region Halland som arbetar med Kultur i Halland.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration om du inte vill ha fler nyhetsbrev.

Personuppgifterna sparas tillsvidare. Du har rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning och till att invända mot behandlingen, samt till att återkalla samtycket. Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är driftnämnd Kultur och skola, Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad, tel (vx) 035-13 48 00. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dataskydd@regionhalland.se

Läs mer om hur Region Halland behandlar personuppgifter: www.regionhalland.se/dataskydd

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter:
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter: *