Prenumerera på Rum för Dans nyhetsbrev

I nyhetsbrevet får du information om vad som händer inom Rum för Dans - den halländska dansscenen.

Läs mer om Rum för Dans på: www.rumfordans.se

Jag vill prenumerera på nyheter från Rum för Dans
Jag vill prenumerera på nyheter från Rum för Dans

Samtycke för behandling av personuppgifter

När du anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrevet kommer Region Halland att behandla de personuppgifter som du lämnat i detta formulär.


Laglig grund för behandlingen är ditt samtycke och ändamålet är att skicka nyheter, inbjudningar och information om Rum för Dans till dig. Personuppgifterna hanteras av de personer anställda i Region Halland som arbetar med Rum för Dans.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration om du inte vill ha fler nyhetsbrev.

Personuppgifterna sparas tillsvidare. Du har rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning och till att invända mot behandlingen, samt till att återkalla samtycket. Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är driftnämnd Kultur och skola, Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad, tel (vx) 035-13 48 00. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dataskydd@regionhalland.se

Läs mer om hur Region Halland behandlar personuppgifter: www.regionhalland.se/dataskydd

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter, som jag lämnat i detta formulär:
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter, som jag lämnat i detta formulär: