Namn och efternamn (t.ex. Joe Biden):
1. Namn och efternamn (t.ex. Joe Biden):
Ålder:
2. Ålder:
Telefonnummer (t.ex. 072 123 45 67):
3. Telefonnummer (t.ex. 072 123 45 67):
Mail (t.e.x. techtensta@stockholm.se):
4. Mail (t.e.x. techtensta@stockholm.se):
Namn på Målsman (t.ex. Mammas namn):
5. Namn på Målsman (t.ex. Mammas namn):
Målsman telefonnummer (t.e.x. 072 987 65 43):
6. Målsman telefonnummer (t.e.x. 072 987 65 43):
Vilka dagar under sportlovet intresserar dig?
7. Vilka dagar under sportlovet intresserar dig?
Dagsaktiviteter sportlov 2021
Vi går igenom temat för dagen två gånger per dag.
8. Vi går igenom temat för dagen två gånger per dag.
16:00-17:00
17:00-18:00
Vilken genomgång vill du delta på?