Digital informationsträff - Teknisk förvaltning energi – skrivarstuga

Välkommen till skrivarstuga om tjänsten Teknisk förvaltning energi. Vi går igenom dokumenten i avtalet och vad som ska fyllas i inför att förfrågan går ut. Deltagare bör ha köpt sitt eget exemplar av avtalet hos www.aff-forum.se för att få ut så mycket som möjligt från träffen. Max antal deltagare 20 personer. Frågor om tjänsten och upphandlingen välkomnas.

Dag               Måndagen den 21/3

Tid                 kl. 18.00- ca 19.30

Plats:             Digitalt, länk skickas ut inför mötet

Personuppgifter
För- och efternamn
För- och efternamn
E-postadress
E-postadress
Kommun du bor i
Kommun du bor i
 
Hur fick du information om informationsträffen?
Hur fick du information om informationsträffen?
Vilken roll har du i din bostadsrättsförening?
Vilken roll har du i din bostadsrättsförening?
Jag vill ha information om liknande evenemang i framtiden (via mejladressen jag angett ovan).
Jag vill ha information om liknande evenemang i framtiden (via mejladressen jag angett ovan).

Information om behandling av personuppgifter

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Varje kommuns ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. För det fall att invånare utanför Stockholms läns 26 kommuner väljer att delta i webbinariet kommer Stockholms stad vara personuppgiftsansvarig för dessa personers personuppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas för ändamålet att kunna genomföra och utvärdera seminariet. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan kommunerna kan dina uppgifter komma att delas mellan ansvariga nämnder i syfte att administrera och genomföra utvärderingen.

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter kan lämnas av varje ansvarig nämnd inom energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter till dessa finns på följande hemsida: https://energiradgivningen.se/kommuninfo.