SE, SES & HÖRAS
– om Flickblickar och barns visuella röster
Nu bjuder länskulturkonsulenterna i Region Stockholm, Centrum för barnkulturforskning, Länsmusiken i Stockholm och Teater Tre in till höstens Mötesplats Barnkultur som efterlängtat åter tar plats på Teater Tre.

Datum: Tisdag den 30 november
Tid: kl. 17.00
Plats: Teater Tre - Rosenlundsgatan 12.

Höstens Mötesplats Barnkultur gästas av Maria Eriksson som presenterar delar ur sin doktorsavhandling Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar och ger en inblick i ett det spännande och nystartade forskningsprojektet; Barns kulturarv – arkivets visuella röster. 

Maria Eriksson är lektor vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) vid Konstfack. Hon har en bakgrund som konstnär och bildlärare.

Varmt välkomna. Vi ser fram emot att få träffas på Teater Tre!

 
 
Foto: Maria Eriksson

 

Mötesplats Barnkultur är kostnadsfritt och genomförs på plats på Teater Tre- Rosenlundsgatan 12.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan:

Namn
Namn
Sysselsättning/yrkesroll
Sysselsättning/yrkesroll
Mailadress
Mailadress