Introduktionsföreläsning om Föräldrautbildningsprogrammet
Parenting Young Children,PYC
den 26 okt kl 8.30-9.30 - DIGITALT

Anmälan senast 20 okt.

Denna föreläsning är kostnadsfri.

Personuppgifter
Personuppgifter
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter

Introduktionsföreläsning den 20 okt 8.30-9.30 - sista anmälningsdag: 20/10/2021
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.