Denna anmälan är nu stängd men webbinariet kommer att publiceras på Nka: s webbsida www.anhoriga.se i efterhand.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Tel: 0480 41 80 20

Epost: info@anhoriga.se