Denna enkät är slutförd.

Forum Carpe - 2021-05-19 Trygg när döden närmar sig Anmälan kan göras mellan 23/11/2020 och 05/05/2021.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.