Utbildning i STL i Kronoberg län
Läsåret 2020/2021

OBS! En anmälan per person.

DELTAGARE


Jag jobbar i:
Jag jobbar i: *
Jag jobbar i stadium:
Jag jobbar i stadium: *
Jag undervisar i följande ämnen:
Jag undervisar i följande ämnen:
Beskriv din lärartjänst:
Beskriv din lärartjänst:

Specialkost:
Specialkost:

FAKTURAUPPGIFTER  

Fakturauppgifter
Fakturauppgifter

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se