När du gjort din ansökan

När du fyllt i och skickat in din ansökan får du automatiskt en kopia av ansökan till angiven e-postadress. Kort efter att vi tagit emot din ansökan blir du kontaktad av kommunens handläggare för att gå igenom ansökan. Om ansökan godkänns får du utbetalningen innan arrangemanget/aktiviteten genomförs. Hela beloppet utbetalas i förskott och ska helt eller delvis återbetalas om arrangemanget helt eller delvis inte genomförs.

Redovisning
Som redovisning av beviljat bidrag kräver Finspångs kommun någon form av dokumentation av arrangemanget. Detta kan vara till exempel foton, filmer, berättelser eller någon annan form. Dokumentationen skickas till Finspångs kommun senast två veckor efter genomfört arrangemang.
Viktigt! de personer som finns på fotografier måste lämna sitt samtycke. Kontakta kultursamordnare för barn och unga för blanketter.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Personuppgifter

Är ni flera som söker, ange uppgifter till en person i gruppen

Förnamn
Förnamn
Efternamn
Efternamn
Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Postort
Postort
Telefonnummer
Telefonnummer
E-postadress
E-postadress
UTBETALNING privatperson
Har du inget eget bankkonto eller inte vet hur du hittar bankuppgifterna kan du skriva "vet ej"
Bankens namn
Bankens namn
Clearingnummer
Clearingnummer
Kontonummer
Kontonummer
UTBETALNING ungdomsförening
Föreningens namn
Föreningens namn
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Plus/bankgiro
Plus/bankgiro
Eller
Bankens namn
Bankens namn
Clearingnummer
Clearingnummer
Kontonummer
Kontonummer

Arrangemanget/Aktiviteten

Är du osäker på någon uppgift så skriv så mycket du kan/vet.

Namn på arrangemanget/aktiviteten
Namn på arrangemanget/aktiviteten
Vad har du/ni tänkt genomföra?
Vad har du/ni tänkt genomföra?
Var ska arrangemanget/aktiviteten äga rum?
Var ska arrangemanget/aktiviteten äga rum?
Ange namn, e-post och telefonnummer till en kontaktperson på platsen där du ska genomföra arrangemanget/aktiviteten
Ange namn, e-post och telefonnummer till en kontaktperson på platsen där du ska genomföra arrangemanget/aktiviteten
Vilket/vilka datum ska arrangemanget/aktiviteten äga rum?
Vilket/vilka datum ska arrangemanget/aktiviteten äga rum?
För vem vill du/ni göra detta?
För vem vill du/ni göra detta?
Gör en ENKEL budget för arrangemanget/aktiviteten
Beräknade intäkter (till exempel biljettintäkter eller sponsring, om inga skriv "inga intäkter")
Beräknade intäkter (till exempel biljettintäkter eller sponsring, om inga skriv "inga intäkter")
Beräknade utgifter
Beräknade utgifter
Hur mycket pengar söker du/ni från Ungdomschecken? (max 10 000kr)
Hur mycket pengar söker du/ni från Ungdomschecken? (max 10 000kr)
Hur fick du/ni reda på att Ungdomschecken finns?
 
Jag fick reda på att Ungdomschecken finns på följande sätt:
Jag fick reda på att Ungdomschecken finns på följande sätt: *

Behandling av personuppgifter

När du använder webbformuläret hos Finspångs kommun tar vi del av de personuppgifterna som du själv lämnar via formuläret. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Det betyder att vi följer dataskyddsförordningen och annan svensk lagstiftning vid behandling av dina personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att gallras efter avslag på ansökan eller efter genomförd aktivitet.

Personuppgiftsansvarig i Finspång är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

• Få ut information om de uppgifter vi har om dig.

• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.

• Begära överföring.

• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

• Göra invändningar.

• Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0122-850 00 eller via kommun@finspang.se
Du når vårt dataskyddsombud via: kommun@finspang.se eller genom att kontakta: 0122-850 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.