Att tänka på: ett påbörjat formulär finns kvar så länge du har webbfönstret öppet.

Om du behöver stänga ner formuläret för att fortsätta vid ett senare tillfälle, rekommenderas att du kopierar ifylld text till en separat textfil (till exempel Word) som du sparar på din dator som säkerhetskopia.


Ansökan till

Region Örebro läns utvecklingsmedel kultur 2021

Sista ansökningsdatum: 31 oktober

Sökande organisation
Sökande organisation
Kontaktperson
Kontaktperson
Ansökan avser
Ansökan avser
Har utvecklingsmedel betalats ut tidigare för utvecklingsprojektet?
Har utvecklingsmedel betalats ut tidigare för utvecklingsprojektet? *

Har den planerade verksamheten genomförts i länet vid tidigare tillfälle?
Har den planerade verksamheten genomförts i länet vid tidigare tillfälle? *
Om ja, när, var och i vilken omfattning?
Om ja, när, var och i vilken omfattning?

 


 

Om utvecklingsprojektet

1. Syfte och bakgrund:
1. Syfte och bakgrund:
2. Beskriv genomförande:
2. Beskriv genomförande:
3. Ange målgrupp:
3. Ange målgrupp:
4. Ange en tidsplan
4. Ange en tidsplan
5. Vilket mål och resultat förväntas uppnås genom utvecklingsprojektet:
5. Vilket mål och resultat förväntas uppnås genom utvecklingsprojektet:
6. Vilken effekt förväntas utvecklingsprojektet ha på länets kulturliv?
6. Vilken effekt förväntas utvecklingsprojektet ha på länets kulturliv?
7. På vilket sätt kan utvecklingsprojektet sägas vara nyskapande/tillföra något nytt till Örebro län?
7. På vilket sätt kan utvecklingsprojektet sägas vara nyskapande/tillföra något nytt till Örebro län?
8. Beskriv hur utvecklingsprojektet beaktar ekologisk hållbarhet?
8. Beskriv hur utvecklingsprojektet beaktar ekologisk hållbarhet?

 


 

Grundläggande krav

Nedan följer frågor som är kopplade till uppfyllandet av de grundläggande kraven för att kunna få del av utvecklingsmedel kultur, det vill säga samtliga måste uppfyllas.

På vilket sätt kommer utvecklingsprojektet ge:

1. Ett regionalt mervärde eller vara länsövergripande?
1. Ett regionalt mervärde eller vara länsövergripande?
2. Mer långsiktiga och hållbara effekter?
2. Mer långsiktiga och hållbara effekter?
Är projektet ett evenemang?
Är projektet ett evenemang? *
Om ja, på vilket sätt är evenemanget metodutvecklande, nyskapande eller har stort uppmärksamhetsvärde?
Om ja, på vilket sätt är evenemanget metodutvecklande, nyskapande eller har stort uppmärksamhetsvärde?

 


 

Prioriteringar 2020-2023 

Nedan följer frågor som är kopplade till den utveckling som vi prioriterar utifrån Örebro läns kulturplan 2020-2023. Vi bedömer de områden du beskriver utifrån hållbarhet, kvalitet och huruvida utvecklingsprojektet tillför något nytt i länet.

Du behöver inte svara på samtliga frågor om prioriteringar, välj de områden som utvecklingsprojektet har fokus på.

Beskriv hur utvecklingsprojektet är kopplat till:

A. Kultur och kulturutveckling i hela länet.
A. Kultur och kulturutveckling i hela länet.
B. Jämställdhet mellan kön och/eller HBTQ-frågor.
B. Jämställdhet mellan kön och/eller HBTQ-frågor.
C. Socioekonomi
C. Socioekonomi
D. Barn och unga
D. Barn och unga
E. Att nå nya målgrupper
E. Att nå nya målgrupper
F. Kultur och hälsa
F. Kultur och hälsa

Beskriv hur utvecklingsprojektet ökar möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande i länets kulturliv oavsett:

G. Etnicitet och språklig bakgrund
G. Etnicitet och språklig bakgrund
H. Olika funktionsförmågor
H. Olika funktionsförmågor
I. Ålder
I. Ålder

 Medfinansering

Finns det medfinansering?
Finns det medfinansering? *
Om ja, redovisa alla medifinansiärer för utvecklingsprojektet
Om ja, redovisa alla medifinansiärer för utvecklingsprojektet
Dina personuppgifter Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner
Dina personuppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner *

 

Budget

I bifogad budget redovisas intäkter och utgifter. Om ni har fler medfinansiärer än vad som redovisats ovan ska det framkomma i budget.

Bifoga budget här (1): *
Bifoga budget här (2):
Bifoga budget här (3):
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a