Anmälan Skolbio VT2022

Alla skolbiovisningar äger rum i Biograf Fokus (166 platser) i Stadsbiblioteket, Jönköping.Skolbio kostar 20 kr per elev exkl moms. Lärare går gratis. Fakturering sker på antalet bokade platser och avbokning måste göras senast två veckor innan föreställning, annars debiteras full bokning. Du får bekräftelse på din anmälan inom en vecka!

Jag anmäler mig och mina elever till:
Jag anmäler mig och mina elever till: *
Skola
Skola
Årskurs:
Årskurs:
Antal elever:
Antal elever:
Antal pedagoger (gratis):
Antal pedagoger (gratis):
Namn kontaktperson:
Namn kontaktperson:
Epost kontaktperson:
Epost kontaktperson:
Referensnummer för internfakturering (t ex 74XXXXX) (För kommunala skolor)
Referensnummer för internfakturering (t ex 74XXXXX)
(För kommunala skolor)
Faktureringsadress inkl referens eller dylikt: (För friskolor)
Faktureringsadress inkl referens eller dylikt:
(För friskolor)
Enkätens namn: Anmälningsformulär Skolbio VT2022
Startdatum: 26/11/2021