Prenumerera på nyhetsbrev Barnkulturen i Haninge

Nyhetsbrevet skickas som en service från Haninge kultur till dig som är intresserad av kulturprogram för barn, unga och familj.
 
Nyhetsbrevet innehåller tips på kulturarrangemang i Haninge kommun och kommer att skickas till din e-post ungefär en gång i månaden.

För att anmäla dig som prenumerant till nyhetsbrevet anger du din e-postadress och samtycker till att mottaga nyhetsbrevet och till att kommunen behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och därmed återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

E-postadress, dit du vill att vi skickar nyhetsbrevet
E-postadress, dit du vill att vi skickar nyhetsbrevet
Samtycken, utan samtycken kan vi inte skicka nyhetsbrev till dig
Samtycken, utan samtycken kan vi inte skicka nyhetsbrev till dig *

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kultur och Fritidsförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att skicka nyhetsbrev. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas i 10 år eller efter att ärendet avslutats.

Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Kontakt

Har du frågor kring vad som gäller hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
dataskyddsombud@haninge.se

08-606 70 00

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen. 
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Haninge kommun 136 81 Haninge, Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon: 08-606 70 00, haningekommun@haninge.se , www.haninge.se.