| Förfrågan om handledning / metodstöd

 

Ansökan avser
Ansökan avser *
Organisation/företag
Organisation/företag *
 

Beskriv vilka problem/frågeställningar ni har.

Problembeskrivning:
Problembeskrivning:
Typ av grupp (pers.ass., gruppboende etc):
Typ av grupp (pers.ass., gruppboende etc):
Antal personer
Antal personer
Önskad plats för handledning:
Önskad plats för handledning:
Förväntningar:
Förväntningar:
Önskat intervall:
Önskat intervall:

Kontaktperson