Ansökningsblankett: Projektstöd IF för ledarutbildning

För att få barn och ungdomar att utvecklas och vilja fortsätta spela golf krävs det många träningstillfällen varje vecka, träning och tävlingar på rätt nivå samt läger och andra sociala aktiviteter. För att kunna erbjuda det krävs det många och utbildade ledare på golfklubbarna.

Klubbar eller distrikt som genomför utbildning i Golfens Ledarutbildning för sina ledare kan ansöka om Projektstöd/bidrag.

Följande gäller:
Golfens Ledarutbildning 1 (GL1) - bidrag om 300 kr per deltagare.Utbildning sker på golfklubben av tränare och ledare, minst 5 deltagare (max ett bidrag/person)

Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning (GL2) - bidrag om 500 kr per deltagare. SGFs GL-team utbildar över två (detta bidrag betalas ut till klubben direkt efter utbildningen och behöver inte ansökas om)

Frågor besvaras av Ulrika Jorsell, ulrika.jorsell@golf.se, 08-622 15 53

Sökande golfklubb/distrikt
Sökande golfklubb/distrikt
Typ av utbildning
Typ av utbildning