Namn: (förnamn, efternamn)
1. Namn: (förnamn, efternamn)
Telefon:
2. Telefon:
Email:
3. Email:
Hur vill du träffa din språkvän? (kan välja flera)
4. Hur vill du träffa din språkvän? (kan välja flera)
Jag är:
5. Jag är:
Jag är
6. Jag är
Ålder
7. Ålder
Jag bor (Det räcker att skriva till ex Borås, Fristad, Norrby):
8. Jag bor (Det räcker att skriva till ex Borås, Fristad, Norrby):
Vilka språk talar du?
9. Vilka språk talar du?
Vilka appar/verktyg vill du träffas genom?
10. Vilka appar/verktyg vill du träffas genom?
Berätta gärna något om dig.
11. Berätta gärna något om dig.
Genom att delta så accepterar du Borås Stads policy for hantering av personuppgifter. Du godkänner också att vid matchning så delar vi ditt förnamn, och din email med den som du matchas med.
12. Genom att delta så accepterar du Borås Stads policy for hantering av personuppgifter.
Du godkänner också att vid matchning så delar vi ditt förnamn, och din email med den som du matchas med.