Socialförvaltningen

Var vänlig och fyll in dina kontaktuppgifter för intresseanmälan till stödgrupp för föräldrar efter separation. Observera att denna intresseanmälan inte är en garanti för plats i gruppen.

Namn:
Namn:
Gatuadress, postnummer och ort:
Gatuadress, postnummer och ort:
Mobiltelefon:
Mobiltelefon:
E-post:
E-post:
Information som är bra för oss gruppledare att känna till:
Antal barn:
Antal barn:
Barnets/barnens födelseår och månad:
Barnets/barnens födelseår och månad:
Jag har varit separerad sedan (år, månad):
Jag har varit separerad sedan (år, månad):
Barnets/barnens boendeform:
Barnets/barnens boendeform:
Pågående vårdnadstvist kring barn:
Pågående vårdnadstvist kring barn:
Speciella teman som du önskar att gruppen berör:
Speciella teman som du önskar att gruppen berör:
Jag fick information om stödgrupperna via:
Jag fick information om stödgrupperna via:
TACK FÖR DINA SVAR!