Funderar du på att skaffa elbil och undrar hur den ska laddas? Kom på vår informationskväll så får du veta hur du fixar en laddplats vid ditt småhus eller vid din bostadsrättsförening. Seminariet är kostnadsfritt.

Datum: 19 september 

Plats: Järfällasalen, Kommunhuset i Jakobsberg

Adress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg

Program:

17:00–19:00 Minimässa med leverantörer av laddutrustning

17:30–18:15 Seminarium för småhusägare

18:15–19:15 Seminarium för bostadsrättsföreningar

Vid frågor kontakta ted.lundberg@jarfalla.se 

 

Personuppgifter
Personuppgifter
Jag representerar
Jag representerar
Om annat ange vad
Om annat ange vad
Var fick du information om "Fixa laddplats"-kvällen?
Var fick du information om "Fixa laddplats"-kvällen?

Information om behandling av personuppgifter

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Varje kommuns ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas för att kunna genomföra och utvärdera seminariet. Utvärderingen kommer att genomföras med en enkät cirka 6-12 månader efter seminariet. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan kommunerna kan dina uppgifter komma att delas mellan ansvariga nämnder i syfte att administrera och genomföra utvärderingen. Uppgifterna kommer dock bara att användas för angivet ändamål.

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter kan lämnas av varje ansvarig nämnd inom energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter till dessa finns på följande hemsida: https://energiradgivningen.se/kommuninfo

 

Kom ihåg att trycka på skicka för att registrera din anmälan!