Uppgifter om säkerhetsorganisation vid konserter och andra arrangemang

Ska brandfarliga- och explosiva varor hanteras ska tillstånd till detta sökas hos Räddningstjänsten för brandfarliga varor (ex gasol) och hos Polisen för explosiva varor (ex pyrotekniska varor).

Karta/skiss över området med nödutgångar, in- och utfartsvägar, scener etcetera, ska redovisas för Räddningstjänsten.

Sambandsplan för organisationen ska redovisas för Räddningstjänsten.

Svar på ovanstående frågor samt övriga uppgifter ska redovisas för Räddningstjänsten i god tid innan konserten/arrangemanget.

Arrangemang
Arrangemang
Datum och tidpunkt:
Datum och tidpunkt:
Platsen för konserten/arrangemanget:
Platsen för konserten/arrangemanget: