Intresseanmälan till Kultur i Hallands kontaktbank

Intresseanmälan till Kultur i Hallands kontaktbank för professionella kulturskapare som vill arbeta med projekt inom skapande skola i Hallands kommuner.

Enligt dataskyddsförordningen krävs samtycke eller annan laglig grund för att spara personliga data, såsom t ex namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna intresseanmälan så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Läs mer om hur Region Halland hanterar personuppgifter www.regionhalland.se/dataskydd 

Förutom publiceringen på Region Hallands webbplats kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd utom, om så krävs, för att bearbeta och fullgöra ditt deltagande.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag arbetar inom följande konstnärliga områden (flera val är möjliga):
Jag arbetar inom följande konstnärliga områden (flera val är möjliga): *
Konstnärlig utbildning inkl inriktning, antal år, avslutad år. Ange samtliga relevanta utbildningar:
Konstnärlig utbildning inkl inriktning, antal år, avslutad år. Ange samtliga relevanta utbildningar:
Annan kvalificerad utbildning av relevans (utbildning, inriktning, antal år, avslutad år):
Annan kvalificerad utbildning av relevans (utbildning, inriktning, antal år, avslutad år):
Ange här konstnärlig yrkeserfarenhet inkl antal år:
Ange här konstnärlig yrkeserfarenhet inkl antal år:
Ange här pedagogisk erfarenhet:
Ange här pedagogisk erfarenhet:
Referenser från uppdrag i skapande skola. Ange namn, titel/roll samt kontaktuppgifter:
Referenser från uppdrag i skapande skola. Ange namn, titel/roll samt kontaktuppgifter:
Referenser från uppdrag utanför skapande skola. Ange namn, titel/roll samt kontaktuppgifter:
Referenser från uppdrag utanför skapande skola. Ange namn, titel/roll samt kontaktuppgifter:
Godkänner du att vi publicerar dina uppgifter på Region Hallands webbplats? Vi lägger endast upp ditt namn, konstnärligt område för skapande skola, epost, telefonnummer och ev. webbplats.
Godkänner du att vi publicerar dina uppgifter på Region Hallands webbplats? Vi lägger endast upp ditt namn, konstnärligt område för skapande skola, epost, telefonnummer och ev. webbplats. *