Anmäl din klass till Maker tour – Mot nya höjder
Höstterminen 2021

KRONOBERG

 

FANTASTISKA TRANSPORTER

Välkommen till Maker Tour – Mot nya höjder! Vi presenterar ett nytt tema för höstens utmaningar, MAKE IT WORK, med en gemensam nämnare; Fantastiska transporter. Även detta tema har självklart kopplingar till de globala målen och hållbarhetsfrågorna. Innehållet kommer till att börja med kretsa kring områden som MASSA, ENERGI, TID OCH AVSTÅND. Och senare under hösten följer vi upp med NÄTVERK OCH SYSTEM inom ramen för samma tema. 

Kommun din skola tillhör
Kommun din skola tillhör *
 
Namn på din skola
Namn på din skola
Årskurs
Årskurs *
Ev klassbeteckning (t ex 5B eller 3 gul)
Ev klassbeteckning (t ex 5B eller 3 gul)
Antal elever i klassen
Antal elever i klassen
Antal pojkar i klassen
Antal pojkar i klassen
Antal flickor i klassen
Antal flickor i klassen
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.