Anmälan till digital kompetensutveckling om metodmaterialet i VO-College valideringsmodell och hur det kan användas

Datum: 14 oktober 2021 

Tid: 13.00-17.00

Plats: Genomförs digitalt, du kommer att få en länk till Teamsmötet till den mejladress du använder när du anmäler dig. Var därför noga med att skriva korrekt mejladress, länken skickas ut i god tid innan det valda datumet.

____________________________________________

GDPR

Då vår kompetensutveckling finansieras av ESF-rådet är vissa fält i anmälningsformuläret obligatoriska för vår inrapportering. Övriga fält är frivilliga och kan syfta till att förbereda kompetensutvecklingen på bästa sätt och/eller underlätta vår analys och rapportering. Hjälp oss gärna med det!

Vård- och omsorgscollege är noga med din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi sparar dem med stöd av lagstödet berättigat intresse, för att kunna administrera konferensen samt för framtida inbjudningar och information riktat till målgruppen. Med samma lagstöd delar vi dina personuppgifter med Europeiska Socialfonden som en bekräftelse på ditt deltagande. Det är en förutsättning för att de ska finansiera den digitala kompetensutvecklingen. Allt i enlighet med dataskyddsförordnigen GDPR. 
Länk till Vård- och omsorgscollege personuppgiftspolicy:
https://www.vo-college.se/GDPR
Länk till ESF-rådet https://www.esf.se/Om-ESF-radet/Kontakt/Vad-ar-GDPR/