Cykelvänlig arbetsplats

Behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna handlägga er intresseanmälan om deltagande i Cykelvänlig arbetsplats.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är allmänt intresse.

Dataskyddsombuden svarar på frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.
Kontakta dataskyddsombudet på Linköpings kommun genom dataskyddsombud@linkoping.se

Mer information om dina rättigheter och hur Linköpings kommun behandlar dina personuppgifter finns på www.linkoping.se/gdpr

Uppgifter om organisationen eller arbetsplatsen
Uppgifter om organisationen eller arbetsplatsen
Verksamhetsform
Verksamhetsform *
Antal medarbetare
Antal medarbetare
 
Kontaktperson
Kontaktperson
Vill ni att er organisation ska synas på sidan ”Deltagare”?
Vill ni att er organisation ska synas på sidan ”Deltagare”? *
Övriga kommentarer eller frågor
Övriga kommentarer eller frågor

Cykelvänlig arbetsplats - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.