Ekonomiskt stöd för paragolfverksamhet på golfklubben

Det finns tre olika typer av bidrag från Svenska Golfförbundet som en satsning för att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning. Målet är att det blir en naturlig del av golfklubbarnas verksamhet, att det ökar tillgängligheten samt att klubbarna rekryterar och utvecklar ledare och arbetar med att skapa samverkan.

Syftet är att rekrytera och behålla spelare med funktionsnedsättning. Under 2022 finns tre olika stöd att söka:

  • Folksam Stimulansbidrag är inriktat mot att utveckla golfklubbens paragolfverksamhet.
  • SGF (RF/SISU) Återstartstöd är inriktat mot hjälpmedel som behövs för att bedriva och utveckla paragolf.
  • Uppstartsstöd är för de klubbar som inte tidigare har haft paragolfverksamhet men vill komma igång.

Krav för att söka stöd:

Golfklubben:
- är en ideell förening (En klubb som är A1-medlem i SGF kan enbart söka Folksam stimulansbidrag)
- har förankrat paragolfverksamheten i styrelsen
- jobbar för att behålla och rekrytera golfare med funktionsnedsättning
- har regelbunden golfträning för spelare med funktionsnedsättning
- erbjuder utbildning till sina ledare i paragolf (SGFs utbildningsmaterial)
- bifogar en verksamhetsplan för sin paragolf i ansökan
- återrapporterar efter säsongen

Ansökningstiden pågår från 5 feburari till 31 mars 2022.

Återstartsstödet är ett tillfälligt stöd och mycket extraordinärt som fördelas över hela idrotten. Ett verksamhetsstöd för målgrupper som har en tränings- och tävlingsskuld mot bakgrund av högre speltryck på banor, lägre tillgång till tränare och många inställda tävlingar.

Frågor besvaras av Ulrika Jorsell, ulrika.jorsell@golf.se, 070-3012363

Kryssa i vilket stöd ni söker:
Kryssa i vilket stöd ni söker:
Vilket belopp söker ni (gäller endast Nr 4. Återstartstöd)
Vilket belopp söker ni (gäller endast Nr 4. Återstartstöd)
Budget för ansökan Nr 1 Uppstartstöd och Nr 2 Folksam stimulansbidrag. Beskriv kortfattat vad ni ska använda det ekonomiska stödet till:
Budget för ansökan Nr 1 Uppstartstöd och Nr 2 Folksam stimulansbidrag. Beskriv kortfattat vad ni ska använda det ekonomiska stödet till:
Sökande golfklubb
Sökande golfklubb
Eventuell övrig info att skicka med till ansökningsgruppen:
Eventuell övrig info att skicka med till ansökningsgruppen: