Anmälan till prövning - för gymnasieelever

Det här formuläret fyller du i om du vill göra prövning. Prövningen vänder sig till dig som är inskriven på ungdomsgymnasiet och som har betyget "F" eller saknar betyg i någon kurs. Du kan som mest anmäla dig till två kurser per prövningsomgång.

* = Obligatoriskt fält

Namn
1. Namn
Personnummer ÅÅMMDD-NNNN
2. Personnummer ÅÅMMDD-NNNN
Skola
3. Skola
Klass
4. Klass
Mentors namn
5. Mentors namn
Rektors namn
6. Rektors namn
Har du rätt till extra anpassning eller särskilt stöd? Om du är osäker, kontakta speciallärare/specialpedagog på din skola.
7. Har du rätt till extra anpassning eller särskilt stöd? Om du är osäker, kontakta speciallärare/specialpedagog på din skola.
Vilken kurs vill du göra prövning i?
8. Vilken kurs vill du göra prövning i?
 
Om du vill göra prövning i två kurser: Välj den andra kursen här.
9. Om du vill göra prövning i två kurser: Välj den andra kursen här.
 
Om du vill göra prövning i någon/några andra kurser än de som finns med i listan ovan, skriv in kursens/kursernas fullständiga namn samt kurskod i fältet nedanför. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp.
10. Om du vill göra prövning i någon/några andra kurser än de som finns med i listan ovan, skriv in kursens/kursernas fullständiga namn samt kurskod i fältet nedanför. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp.
E-post. OBS! Ange den e-postadress du använder varje dag. En bekräftelse och all information om prövningen skickas till den adress du anger.
11. E-post. OBS! Ange den e-postadress du använder varje dag. En bekräftelse och all information om prövningen skickas till den adress du anger.
E-post. Upprepa din e-postadress.
12. E-post.
Upprepa din e-postadress.
Mobilnummer:
13. Mobilnummer: