Beställning av trycksaker - Rekommenderade läkemedel 2022

Vid frågor kontakta läkemedelskommitténs sekreterare Cecilia Nordquist (cecilia.nordquist@kronoberg.se).

Ange önskat antal exemplar av respektive trycksak:
Ange önskat antal exemplar av respektive trycksak:
Beställare:
Beställare:
Kommentarer/Övrigt
Kommentarer/Övrigt