Nätverksträff Skapande skola
Länskulturkonsulenterna i cirkus, dans, film och hemslöjd på Region Stockholm samt
Länsmusiken i Stockholm, bjuder i höst in till en nätverksträff med fokus på Skapande skola.  

Datum: Torsdag den 16 september
Tid: kl. 09.00-11.30

Arrangemanget vänder sig till Skapande skola-samordnare och administrativt ansvariga för ansökan i Stockholms läns kommuner och friskolor. Träffen gästas av Lykke Pörtfors, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet, och det finns möjlighet att ställa frågor som berör ert arbete och ansökan.

Länskulturkonsulenterna presenterar resurser och stöd inom området. Vi får ta del av exempel från länet, bland annat från Nynäshamns kommun, men också från andra kommuner i landet och metoder som använts för att implementera ett större delaktighetsperspektiv i arbetet. Vi för en gemensam dialog om möjligheter samt utmaningar och delar med oss av egna erfarenheter.

 

Foto: Christina Tingskog från Livslinjer

 

Träffen genomförs digitalt i Teams. 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan:

Namn
Namn
Sysselsättning/yrkesroll
Sysselsättning/yrkesroll
Mailadress
Mailadress