Välj tid för byggdialog:
2021-08-16 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-08-23 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-09-27 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-10-04 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-10-11 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-10-18 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-10-25 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-11-08 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-11-15 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-11-22 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det finns 1 lediga platser
2021-11-29 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-12-06 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det finns 1 lediga platser
2021-12-13 kl.11:00 Utvecklingsprojekt Drottninggatan 45, lokal Gaturummet   Det finns lediga platser
Välj tid för byggdialog: *
Beskriv kortfattat det ärende du vill diskutera:
Beskriv kortfattat det ärende du vill diskutera:
Välj mötesform
Välj mötesform *
Område och fastighetsbeteckning:
Område och fastighetsbeteckning:
Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter:

Byggdialog-Utvecklingsprojekt - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.