Anmäl Störning

När vi bygger uppkommer störningar i form av buller, damm, ljus och komfortvibrationer. Det kan också uppstå annan störning för specifik fastighet eller verksamhet. Fyll i nedan fält för att anmäla den störning som uppkommit. Ju mer detaljerad du kan vara i din beskrivning desto lättare är det för oss att göra en bedömning. Du kan även bifoga bilder som illusterar störningen längst ned i formuläret. 

ANMÄLARE
ANMÄLARE
TYP AV STÖRNING Det går bra att välja ett eller flera alternativ
TYP AV STÖRNING
Det går bra att välja ett eller flera alternativ
Välj alternativ
Buller
Damm
Ljus
Komfortvibrationer
Framkomlighet
Parkeringsplatser

BESKRIVNING AV HÄNDELSEFÖRLOPPET

Beskriv förloppet samt datum och tid för störningen. För att din handläggning ska gå så snabbt som möjligt är det bra med en detaljerad beskrivning.

Jag bifogar foto som förtydligar händelsen/störningen.
Jag bifogar foto som förtydligar händelsen/störningen. *
Välj fil att bifoga (1):
Välj fil att bifoga (2):
Välj fil att bifoga (3):
Välj fil att bifoga (4):
Välj fil att bifoga (5):
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a