Erfarenhetsutbyte i PYC för utbildade i PYC, den 19 okt kl 13.00-14.30

Inriktning på undervisningsformen COACHNING vid detta tillfälle - DIGITALT.

Anmälan senast 14 okt. 

Kostnad 150 kr per person.

Anmälan är bindande och debiteras även vid utebliven närvaro.

Max antal 25 st

Personuppgifter
Personuppgifter
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter

Erfarenhetsutbyte PYC 19 okt - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.