Digitala kompetensdagen 2019 | 29/10 på Linnéuniversitetet, Växjö

OBS! En anmälan per person.

Mer information om föreläsare och innehåll hittar du på, https://avmedia.kronoberg.se/digital-kompetensdag-2019/

VÄLKOMMEN!

Avanmälan är avgiftsfri fram till 11 oktober. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se. Utse gärna ersättare vid förhinder. För information kring din anmälan kontakta kurs@kronoberg.se.

 


Jag arbetar i:
Jag arbetar i: *
 
Deltagande:
Deltagande: *

FÖRELÄSNINGAR/WORKSHOPS  Välj en föreläsning per pass.

Uppmärksamma att tiderna för workshoparna nedan kolliderar med vissa av inspirationsföreläsningarnas pass.
Välj inte pass som kolliderar tidsmässigt.

Jag arbetar inom:
Jag arbetar inom: *

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se