Denna anmälan är slutförd.

Anmälan föreläsning Män, känslor och våld mot kvinnor - sista anmälningsdag: 18/11/2020
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.